facebook

Kontakt

 

    V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonický, alebo emailom :    +421 907 791 580

 

najlacnejsievlasy@najlacnejsievlasy.sk

 

 

Sme tu pre vás na telefóne:


Pondelok od 10:00 - do 17:00

     Utorok od 10:00 - do 17:00

     Streda od 10:00 - do 17:00

    Štvrtok od 10:00 - do 17:00

      Piatok od 10:00 - do 17:00

 

 

 

 

 

Korešpondenčná adresa:

Najdlhšie vlasy s.r.o
Baničova 518/1,
Nitra 949 11


IČO: 50806173

Bankové spojenie:

Slovensko (EUR)

Číslo účtu: SK88 0900 0000 0051 2836 3102 (SLSP)

BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Spoločnosť Najdlhšie vlasy s.r.o je zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 42937/N

 

Dohľad vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č. : 037/772 02 16
e-mail: nr@soi.sk

Na našej webovej stránke používame rôzne súbory cookies za účelom zabezpečenia jej ľahšieho používania a vyhodnocovania. Viac o používaných súboroch cookies a možnostiach ich deaktivácie sa dozviete v obchodných podmienkach